Manifest Post-Merytokracji

Merytokracja jest obecnie podstawą ruchu otwartego oprogramowania. Określa sposób, w jaki ludzie są rekrutowani, zatrudniani, utrzymywani, awansowani i oceniani.

Jak się okazuje, merytokracja faworyzuje osoby o wysokim statusie społecznym, jednocześnie wykluczając ludzi niedostatecznie reprezentowanych w świecie technologii. W praktyce nigdy nie zdefiniowano jasnych, obiektywnych kryteriów oceny wartości i przydatności pracownika. Merytokracja prowadzi głównie do postrzegania innych ludzi przez pryzmat samego siebie na zasadzie “ludzie są kompetentni wtedy, kiedy mi dorównują”.

(Jeżeli nie znasz jeszcze krytyki merytokracji, prosimy, zapoznaj się z materiałami na tej stronie.)

Nadszedł czas, abyśmy jako branża porzucili przekonanie, że wartość człowieka jest mierzalna i że można do każdej osoby przyłożyć taką samą miarę, a także iż kompetencje mogą być równo rozdzielone między ludzi.

Jak zatem wygląda świat post-merytokratyczny? Jest on zbudowany na szeregu podstawowych wartości i zasad właściwych dla każdej osoby zaangażowanej w tworzenie oprogramowania.

Nasze wartości

Przyjmujemy następujące wartości i zasady:

Sygnatariusze

Aby dodać swoje nazwisko do listy sygnatariuszy, wypełnij ten formularz.